Kaivoshankkeet

 

Latitude 66 Cobaltin tavoitteena on käynnistää kobolttikaivokset Kuusamossa ja Posiolla tulevien vuosien aikana. Haluamme olla keskeinen osa suomalaista kobolttiklusteria. Kobolttiklusterilla tarkoitamme kaivostoimintaa, metallien jatkojalostusta sekä tulevaisuudessa toivottavasti myös akkuteollisuutta.

Muutos polttomoottoreista sähkömoottoreihin on ilmastomuutoksen kannalta yksi keskeisistä korjaavista toimenpiteistä. Nykyisten sähköautojen käyttämien akkutyyppien keskeisenä raaka-aineena käytetään kobolttia.

Luontoa ja matkailua kunnioittaen

Pienimuotoinenkin kaivostoiminta vaikuttaa lähiympäristöönsä merkittävästi. Tulemme toiminnassamme käyttämään vain tunnettuja ja Suomen olosuhteissa turvalliseksi havaittuja prosesseja ja tuotantotapoja.

Luonto on suomalaisen matkailun ydin. Elämme kansainvälisen turismin kehityskautta ja matkailualan investointien kannalta on tärkeää, ettei kaivostoiminta estä matkailualan kehitysmahdollisuuksia. Haluamme omalta osaltamme olla kehittämässä yhteistyötä kertomalla omista tavoitteistamme ja näkemyksistämme avoimesti. Tulemme huomiomaan matkailuelinkeinon erityistarpeet toiminnassamme. Matkailu- ja kaivoselinkeinot eivät sulje toisiaan pois, kunhan kaivostoiminta suunnitellaan matkailuelinkeinoa kunnioittaen.

Suomessa on erinomaisia esimerkkejä onnistuneesta matkailun ja kaivostoiminnan yhdistämisestä. Kittilässä toimiva Suomen mittakaavassa poikkeuksellisen suuri kaivosalue sijaitsee noin 30 kilometrin päässä Levin kasvavasta ja kehittyvästä matkailualueesta.

Toimiva yhteistyö kaivostoiminnan ja muun elinkeinotoiminnan kanssa tuo alueelle lisää ympärivuotisia työpaikkoja ja mahdollistaa muualta muuttaville perheille työpaikan löytymisen molemmille aikuisille. Kaivostoiminnan suorat sekä välilliset työvoimavaikutukset ovat merkittäviä.

Uusinta etsintäteknologiaa hyödyntäen

Latitude 66 Cobaltin Oy:n taustavoimien geologinen osaaminen on kansainvälisesti arvostettua. Yhtiön malminetsintätoiminnasta vastaa professori Steffen Hagemann, joka on yhden maailman johtavan kaivosalan oppilaitoksen University of Western Australian Economic Geology -laitoksen johtaja.

Käytämme malminetsinnässä uusimpia geofysiikan menetelmiä. Näitä menetelmiä on aiemmin käytetty lähinnä öljynetsinnän piirissä, mutta viime aikoina on myös kaivosalaa tukevia innovaatiota tuotu markkinalle. Satelliittikuvia ja lennokkien avulla otettujen magneettisten maastoanalyysikuvien avulla kairausta kohdennetaan aiempaa tarkemmin. Tämä tarkoittaa vähäisempää rasitusta luonnolle sekä resurssien aiempaa huomattavasti tehokkaampaa käyttöä. Teknologian ansiosta kairauksia suoritetaan vähemmän ja ne tuottavat enemmän tietoa.

ylös ylös2
Sivun
alkuun.